តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.25.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ យ៉ យ៉ាំងសាង , ២. ឈ្មោះ ធីលេ ដារ៉ា  

ជួញដូរ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៥ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ហ៊ាង ពៅ មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន បើកកន្លែង

លេងល្បែងស៊ីសង និងកាន់កាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៤ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សេង រាម  

ប្រើប្រាស់កាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត និង

សមគំនិតក្នុងអំពើជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៩ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ស៊ុន គី ឈ្មោះ ឈិត ហន

ហិង្សាដោយចេតនា