តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.23.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៩ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ រុន សោភា​ មានមេធាវីលោក ឡោ គឹមហ្គិច  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៨ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ ជុំ ចាន់សុណា ហៅ ខ្នា​, ២. ឈ្មោះ ម៉ឺន ថុនា  

រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងប្រើប្រាស់ដោយ

ខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨០ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ សុខ ហ៊ីម មានមេធាវី

លោក អ៊ឹង ម៉េងហ៊ាង និងលោក ម៉ុន វិមានចំប៉ា

១. ឈ្មោះ ឌិន ស្រីណុច , ២. ឈ្មោះ ចាន់ ស្រីនាង​ ,

៣. ឈ្មោះ ញឹម ចរណៃ ហៅ កែវ វួចណៃ

សញ្ចារកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៩ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

 

ឈ្មោះ ទោច អឿន ហៅ តូច អឿន

មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា

ឈ្មោះ ទុយ បូជា ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន