តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.18.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៩ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

 

១. ឈ្មោះ ឈុន ជីវ័ន្ដ , ២. ឈ្មោះ តាន់ តារា

មានមេធាវីលោក ប៊ុន សុវណ្ណ

ឈ្មោះ ជិន សេរីសោភ័ណ

មានមេធាវីលោក កៅ សុភ័ក្រ្ដា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩០ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ហេង សុភ័ណ្ឌ ឈ្មោះ វ៉ា ស្រីរ៉ន

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៨ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ឈ្មោះ សាន់ ពៅ ហៅ ឌីជេ  

ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៧ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ហុង សារ៉ុម , ២. ឈ្មោះ ម៉ៅ សារ៉េន

ហៅ មាស រ៉េន​ មានមេធាវីលោក លី សំបូរិទ្ធិ

១. ឈ្មោះ ស៊ត ឆេងសន , ២. ឈ្មោះ ហុង សុផារី ,

៣. ឈ្មោះ អ៊ួន ស៊ីចាន់ , ៤. ឈ្មោះ អ៊ឹង ប៊ុនចាយ ,

៥. ឈ្មោះ អុង ប៉ោមួយ

សមគំនិតក្នុងបទល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយសារ

ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា