តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ឡាយ ស្រីពៅ ,

២. ឈ្មោះ យស់ សំណាង មានមេធាវី

លោក ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា និងលោកស្រី សារុន្នី ចិត្រា

១. ឈ្មោះ ហឺ ជាងពីង (HE JIANPING) ,

២. ឈ្មោះ ឈិន សំណាង

មានមេធាវីលោកស្រី នៅ ច័ន្ទសុជាតា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៧ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ ឌឿន សុវ៉ាត ហៅ វេត មានមេធាវី

លោក សឹង រដ្ឋា និងលោក អ៊ុក វ៉ាន់ដេត

  រំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៦ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ​ WU WAI MING មានមេធាវី

លោក ឡុង ដារ៉ា និងលោក អ៊ុន ច័ន្ទថុល

ឈ្មោះ YU MINHUA មានមេធាវីលោក គី តិច

ឆបោក (ប្រាក់)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ រស់ សំអាត ហៅ តូ

មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង

  ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ហួន មករា , ២. ឈ្មោះ អន សារឿន

មានមេធាវីលោក គឹម ផលស៊ី

 

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ

និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ហង់ វិជ្ជរ៉ា មានមេធាវីលោក ចៅ ប៊ុនហួន ឈ្មោះ ស៊ីម កូលាប

លួច