តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ កាន់ ស្រីមុំ មានមេធាវីលោក យុង ផានិត ឈ្មោះ ចំរើន ច័ន្ទមាលា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ សៅ អុល មានមេធាវីលោក ស៊ុយ ឈុនហាក់ ,

លោក ព្រុំ សុវណ្ណរ៉ា និងលោក ច័ន្ទ តារាមុនន្ទ

ឈ្មោះ ទូច ច្រេន ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩០ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ មាន វាសនា ហៅ ជៀស ,

២. ឈ្មោះ សេង ដា ហៅ អាដាស្វូញ ,

៣. ឈ្មោះ ទ្រី សុខឃីម មានមេធាវីលោក ឌុច ផារី

ឈ្មោះ ព្រីង ស៊ិន លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស