តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៧ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឈុន ស៊ីនឿន ឈ្មោះ ទួន ចន្រ្ទា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ប៉ែន សុផល , ២. ឈ្មោះ គង់ ពៅ

មានមេធាវីលោក សំ ចំរើន និងលោក ហ៊ី សុជាតា

 

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

(ដាក់ថ្នាំងងុយដេកក្នុងកែវស្រាឲ្យជនរងគ្រោះផឹក)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៤ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ នូ ដារ៉ា ហៅ ង៉ោ មានមេធាវីលោក អែម ប៊ុន្នី  

រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩៩ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ ពៅ ម៉ាលីដែន ហៅ ម៉ាប់

មានមេធាវីលោក លឹមអេង រតនៈ

ឈ្មោះ សុខ អាន មានមេធាវីលោក កែវ វ៉ានី

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស

(ទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣០ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ទា មិនា មានមេធាវីលោក មាស សាមីន  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន