តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ យស់ សំណាង , ២. ឈ្មោះ ឡាយ ស្រីពៅ

មានមេធាវីលោក សារុន្នី ចិត្រា និងលោក ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា

ឈ្មោះ ហឺ ជាងពីង (HE JIANGPING)

តំណាងដោយឈ្មោះ ឈិន សំណាង

មានមេធាវីលោក នៅ ច័ន្ទសុជាតា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ម៉ៅ ឌីយ៉ាម៉ង់ , ២. ឈ្មោះ ខឹង លាងហុង ,

៣. ឈ្មោះ ង៉ែត ច្រុង

១. ឈ្មោះ កែវ សម្ផស្ស , ២. ឈ្មោះ គង់ ទុយ ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ប៊ុន វ៉ាន់ថន មានមេធាវីលោក លី ច័ន្ទតុលា

ឈ្មោះ លឹម ហេង មានមេធាវី

លោក អ៊ិន គឹម និងលោក វ៉េង បញ្ញា

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ រស់ សំអាត មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន