តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.23.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៤ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សេង រាម  

ប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត និងបទសមគំនិត

ក្នុងអំពើជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦០ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ ថេង គួយ​ , ២. ឈ្មោះ នួន ម៉ុល

មានមេធាវីលោក សួគ៌ា វីយូឡុង

ឈ្មោះ ធឹក ថាវង្ស និងប្រពន្ធឈ្មោះ នូ ដាវី មនុស្សឃាតដោយអចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ វ៉ា ឆៃហួត ហៅ វ៉ា ឆៃហាក់ ,

២. ឈ្មោះ កែវ រដ្ឋា ហៅ ប៊ួយ មានមេធាវី

លោក សុគន្ធ ពិដោរ និងលោក ស្រី ពិសិដ្ឋ

  ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥២ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ភីម សាង ហៅ ភី សាវ

១. ឈ្មោះ សោម ផល្លា , ២. ឈ្មោះ សុង លីន ,

៣. ឈ្មោះ ហុង ស្រិន , ៤.​ ឈ្មោះ សុខ ហ៊ុន ,

៥. ឈ្មោះ លន់ លឹមហុង , ៦. ឈ្មោះ ប៊ូ រ័ត្នធី ,

៧. ឈ្មោះ ធូ សុខមុន្នីចិន្ដា , ៨. ឈ្មោះ ហុក រុក្ខា

ឆបោក