តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.07.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ យ៉ យ៉ាំងសាង , ២. ឈ្មោះ ធីលេ ដារ៉ា

មានមេធាវីលោក ឡោ គឹមហ្គិច

  ជួញដូរ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៦ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សំ សាមឿន

១. ឈ្មោះ ពុត ភា , ២. ឈ្មោះ ពុត សូម ,

៣. ឈ្មោះ ពុត ឆើត , ៤. ឈ្មោះ នុត ស្រីពៅ

ហៅ ពុត សុផាត

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ជីម សាវ័ន្ដ ១. ឈ្មោះ ឈ ហេង , ២. ឈ្មោះ ឆេង សារ៉េត

បើកបរបង្កឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃដោយអចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៨ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ចាន់ ណារិទ្ធិ ហៅ ម៉ាប់ ,

២. ឈ្មោះ សន វណ្ណា

ឈ្មោះ ចាន់ ស្រីនាង រំលោភលើទំនុកចិត្ត