តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ខាន់ ចាន់ធូ , ២. ឈ្មោះ ខាន់ សុធា​ ,

៣. ឈ្មោះ​ ខាន់ សុភាច , ៤. ឈ្មោះ ភី សៀកហេង

ឈ្មោះ ទេព ណៈនិស្ស័យ បរិហារបង្កាច់កេរ្ដិ៍ និងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ ទូច ចាន់អេង ហៅ អេង

មានមេធាវីលោក ជូង ជូងី

  ប្ដឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១៥ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ម៉ាក រ៉ាស៊ី ហៅ ស៊ី  

រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ​ សួន ញ៉ មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា ឈ្មោះ ជា សុខហេង

ឆបោក