តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.14.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៣ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

 

១. ឈ្មោះ OKKE UGOCHIUKWU EMMANUEL ,

២. ឈ្មោះ AUXOILLO MATHERESA DAYANAN ,

៣. ឈ្មោះ យឹម រិទ្ធី ហៅ សានី មានមេធាវី

លោក នូ ចន្ថា , លោក ហាក់ សុភារិទ្ធ និង

លោក ម៉ែន មុនីតារា និងលោកស្រី មួង ធនលាភី

  សមគំនិត , ជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ នី ចរិយា មានមេធាវីលោក សំ សុគង់ មេធាវីលោក ច័ន្ទ វិចិត្រ

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ ប្ដឹងបង្កាច់កេរ្ដិ៍ និងផ្សព្វផ្សាយ

នូវការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីធ្វើសម្ពាធលើយុត្តិការ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៩ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សម រង្សី មានមេធាវីលោក សំ សុគង់ មេធាវីលោក គី តិច

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ និងញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តអំពើ

បង្កឱ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្ដិសុខសង្គម