តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
02.14.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ព្រាប សិរីសុភា , ២. ឈ្មោះ ម៉ម សិលា ,

៣. ឈ្មោះ ពេជ្យ សូភី មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល

ឈ្មោះ រស់ លីណា មានមេធាវីលោក កែវ យ៉ា ចេញមូលបត្រគ្មានសាច់ប្រាក់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧០ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ ជា ថឹងជុំ , ២. ឈ្មោះ បូ ភី

ឈ្មោះ ម៉ក់ រដ្ឋា មានមេធាវី

លោក ពុំ វិចិត្រ និងលោក ពុំ វិសាល

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០១ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ស៊ឹម វ៉ាត  

ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា