តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.25.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៧ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

 

ឈ្មោះ អ៊ុក ពេជ្រសំណាង

មានមេធាវីលោក លី សុចិត្រា

១. ឈ្មោះ ជុំ សារ៉េម , ២. ឈ្មោះ គឹម វុត្ថា ,

៣. ឈ្មោះ សេង រស្មី , ៤. ឈ្មោះ អ៊ុក គង្គា ,

៥. ឈ្មោះ ខឹម សុភក្ដិ , ៦.​ ឈ្មោះ នាង សុមករា ,

៧. ឈ្មោះ ម៉ែន វិបុល

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស , ធ្វើឱ្យខូចខាត

ដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រឆាំងនឹងអ្នករាជកា

សាធារណៈ និងបទចូលរួមក្នុងសហគមទុច្ចរិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ១. ឈ្មោះ ហ៊ុយ រ៉ន , ២. ម៉ិ សាម៉ាង ឈ្មោះ សួន គឹមសាន

លួច

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៩ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ វ័ន សាវង្ស ឈ្មោះ ជុំ សារ៉េម មានមេធាវីលោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩១ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
  ១. ឈ្មោះ ហ៊ុន ម៉េងតាន់ , ២. ឈ្មោះ ផ្លុង ស្រីវ៉ាន់  

រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ អ៊ឹម រដ្ឋា មានមេធាវីលោក សំ សុគង់

អំពើរួមភេទជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ