តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.30.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៦ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក ឆន តុញ មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា

និងលោក អ៊ុយ កុសល

១. លោក មឿន ផូក , ២. លោក ស្រី ទិត្យ

ប្ដឹងសុំបើកច្រកផ្លូវខ្នងប្រឡាយទទឹងទំហំ ០៤ម៉ែត្រ

សងខាងបណ្ដោយ ២៦៥ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោកស្រី ជ្រិន សោភ័ណ មានមេធាវី

លោកស្រី ជា ណាបុប្ផារ័ត្នន៍

លោក អៀម ពុឌ្ឍវិរោ ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

  លោក ទា ហុកឆាយ មានមេធាវីលោក សឹង​ រដ្ឋា លោក ស វុយឆ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ជំពាក់ចំនួន ៣ ៣០០ដុល្លារអាមេរិក

និងទារសំណងជម្ងឺចិត្ត ១ ៦៥០ដុល្លាអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩០ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ង្វៀង ឆឺងឺយ មានមេធាវីលោក ម៉ម ស៊ីដាណា លោក ឃុន តាំ

ប្ដឹងសុំបញ្ជាក់អំពីនត្ថិភាពពីប្ដីឈ្មោះ ឃុន តាំ ចាប់ពី

ពេលនេះតទៅ៖ប្ដឹងសុំចែកទ្រព្យសម្បត្តិមានដីស្រែ០៤ហិកតា

ដីភូមិ២ប្លង់ និងប្រាក់ចំនួន ១៥ ០០០ដុល្លារអាមេរិក

ជាពីរចំណែក