តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.27.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ភិន គឹមហុង

១. ឈ្មោះ ភោគ សុខគី , ២. ឈ្មោះ អ៊ូ សុខន ,

៣. ឈ្មោះ សយ ស្រី មានមេធាវីលោក ស សូវាន

បើកបរដោយបង្កឱ្យស្លាប់ និងរបួសដល់អ្នកដទៃ

ដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៩ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ សូ យ៉េម , ២. ឈ្មោះ ឈឿន ឈី ឈ្មោះ អ៊ិន សារ៉ាន

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន អំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស

និងបទចូលរួមសមាគមជនទុច្ចរិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៨ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

  ឈ្មោះ ថុង អ៊ុយប៉ាង មានមេធាវីលោក ពុធ ធាវី

១. ឈ្មោះ ហេង ពៅ , ២. ឈ្មោះ លី រ៉ាស៊ី ,

៣. ឈ្មោះ ផេង ផៃ មានមេធាវីលោក កៅ ស៊ូផា ,

លោក ឡោ គឹមហ្កិច , លោក ពិន វណ្ណៈ និង

លោក កុយ គន្ធី

សមគំនិតក្នុងអំពើប៉ុនប៉ងឃាតកម្មគិតទុកជាមុន