តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.24.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៩ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក ចូវ ឆាវឈុង តំណាងឱ្យធនាគារពាណិជ្ជកម្មទី១

សាខាភ្នំពេញ មានមេធាវីលោក សេង​ សុវីណា

លោក មួង ឃីម មានមេធាវីលោក មួង សុគន្ធ ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៤ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ស៊ុមន៍ ស៊ីផន

១. លោកស្រី គឹម ធូ , ២. លោក សុខ ផល ,

៣. លោកស្រី ភូ កែវ

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាជួលដីស្រែចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥០ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. លោក ស៊ុំ កន , ២. លោក ស៊ុំ ហ៊ន ,

៣. លោក ស៊ុំ ហេង , ៤. លោក ស៊ុំ ហឿន

លោក ស៊ុំ ធួន

ប្ដឹងសុំឱ្យសម្រេចបែងចែកដីកេរ្ដិ៍មរតកទំហំទទឹង ១២ម៉ែត្រ

និងបណ្ដោយ ៣៦ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨៤ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ជា ណាង មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា លោក យ៉ឹក គឹមហួត និងប្រពន្ធឈ្មោះ សាន សុភាព

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ១៥ ១០០ដុល្លារអាមេរិក