តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.21.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

លរ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

 

លោក ប៉ែន មករា តំណាងអោយធនាគារឯកទេស

អង្គរកាពីតាល មានមេធាវីលោក សុខ ហ៊ី

និងលោក អ៊ន ហ៊ីង

លោកស្រី ឈិន សុគន្ធារី តំណាងអោយក្រុម

ហ៊ុនឡាយីម៉ិចហូលឌីងគ្រុប

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៩ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ហួត ផេង មានមេធាវីលោក ម៉ម ស៊ីដាណា លោក ហួត ម៉ី មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងទាមទារដីកេរ្ដិ៍មរតកទំហំ ទទឹង៥៥ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១០០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៥ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក កែវ តេង មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា

លោក ឆឹម សំផូត និងប្រពន្ធឈ្មោះ នូ សុខាន់

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងសុំមោឃភាពលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ចុះថ្ងៃទី

២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១១ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ឃិន សំអ៊ល មានមេធាវីលោក អោក ឧត្តម លោកស្រី ម៉ៅ សំអ៊ុល

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦២ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. លោកស្រី ហាន់ លីណា , ២. លោក ងន ហ៊ាល

មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា

លោកស្រី តឹង ស៊ុនសុភាព និងលោកស្រី ច័ន្ទ សុបុត្រតា ប្ដឹងទាមទារប្រាក់