តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.14.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩

  លោក មាស សារុន លោកស្រី យន សារ៉ែន មានមេធាវីលោក ស៊ឹម ស៊ីថាន

ប្ដឹងទាមទារយកដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨០ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០

  លោកស្រី លឹម គឹមជាក់ លោកស្រី ណុក សារិន

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់ដីមួយប្លង់ទំហំ ៨០០ម៉ែត្រការ៉េ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. លោក ឆាយ ណារិន , ២. លោក គង់ វណ្ណា ,

៣. លោកស្រី ទឹម យ៉ាន , ៤. លោក ស៊ឹង ស៊ាន ,

៥. លោក សៀន សុខ , ៦. លោក អែម អ៊ិន

មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល និងលោក ថាន ថាវរៈ

១. លោក ជីវ ផល្លី , ២. លោក ហេង អ៊ុយហុក ,

៣. លោកស្រី ហេង វួច , ៤. លោក ហេង ប៉ាវ ,

៥. លោក តាន់ សាយ មានមេធាវីលោក ហួង សុភ័ក្រ្ដ

ប្ដឹងសុំមោឃភាពប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី

សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើដីដែលមានទំហំ ៧១ហិកតា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ងួន វី

លោក អែម ប៊ុន្នី និងប្រពន្ធឈ្មោះ លី ឌីណា

មានមេធាវីលោក ឈី សម្បត្តិ

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី ចុះថ្ងៃទី

២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោកស្រី លាង មិថុនា មានមេធាវីលោក ណាច ទ្រី

និងលោក ជុន សុជាតិ

លោកស្រី សាឯម ចរិយា មានមេធាវីលោក ហ៊ី ស៊ីថា

ប្ដឹងរំលាយកិច្ចសន្យាបញ្ចាំដីអមលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ និង

វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់អចលនវត្ថុលេខ៖ ១០៧១/០៧

ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ និងប្រគល់ប្រាក់កម្ចី

ចំនួន ១០ ០០០​ដុល្លារអាមេរិក