តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.11.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

 

១. ឈ្មោះ ឃួន រឿន , ២. ឈ្មោះ ឈាង ឈុនលី ,

៣. ឈ្មោះ ឡៃ វិរៈ មានមេធាវីលោក អ៊ូ ប៊ុនរ៉ា ,

លោក យ៉ាន់ សុខា , លោក ស៊ីម ស៊ីថាន ,

លោក រស់ អូន , លោក បាន ស៊ីយុទ្ធ

និងលោក ចាន់ សម្បូរ

  ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៣ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

 

១. ឈ្មោះ យឹម រិទ្ធី ,

២. ឈ្មោះ OKKE UGOCHUKWU

EMMEANUEL ហៅ តូនី ,

៣. ឈ្មោះ AUXILLO MATHERESA ,

៤. ឈ្មោះ ហេង មី មានមេធាវីលោក ហាក់ សុភារិទ្ធ ,

លោក ពេជ រតនា , លោក ម៉ែន មុនីតារា

និងលោក នូ ចន្ថា

  ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៤ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ អ៊ែល សារីន ហៅ រីន , ២. ឈ្មោះ ណៃ ម៉េត

មានមេធាវីលោក ថេង ម៉េងអ៊ី , លោក ហេង ថូណា ,

លោក គឹម ផលស៊ី , លោក ឈុន ប៊ុនណារ៉ា

និងលោក ឆាយ សុត្រា

  ជួញដូរ និងប្រើដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៦ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ ឡាយ ធារិទ្ធ , ២. ឈ្មោះ ផាន់ ភូន ,

៣. ឈ្មោះ លឹង ឆាង មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

និងលោក អ៊ឹម ម៉ាច

ឈ្មោះ ប្រាក់ រឿង ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន