តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.20.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៨​ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោកស្រី ខែក ស្រ៊ី ផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យកូនឈ្មោះ ហែម កែវមុំ

មានមេធាវីលោកស្រី ស៊ឹម សុវណ្ណារិទ្ធិ

លោកស្រី អ៊ីម ឆេងអៀង ផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យប្ដី

ឈ្មោះ ខឹម ខេមរ័ត្ន មានមេធាវី

លោក អ៊ិត សាធ និងលោក ភក្រ្ដ សាវ័ន្ដ

ប្ដឹងសុំគ្រប់គ្រងដីលំនៅដ្ឋានទំហំ   ទទឹង២៥ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ៤៧ម៉ែត្រ និងផ្ទះទំហំ ទទឹង៥ម៉ែត្រ

បណ្ដោ៦ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១ ស.ថ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក តាត់ មឿន មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា

លោក យី ថាន់ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ផុក ស៊ុនឡាយ

មានមេធាវីលោក សេង ចន្ថា

ប្ដឹងសុំឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបដិសេធសាលដីការដ្ឋប្បវេណី

លេខ៣៦១ “ឈ” ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

របស់សាលាឧទ្ធរណ៍