កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ /​ 15-09-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 59 25-02-2021

លន់ ម៉ិច

ប៉ុន សំបូរ មានមេធាវីលោក ហ៊ុន សំអាត

កំហែងយក
2 28 22-01-2021

ញ៉ែម វាសនា ហៅ ស្នា

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 249 10-11-2020

ផាន់ សុពៅ ហៅ ថាន់

រក្សាទុក, ដឹកជញ្ជូន និងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
4 320 24-12-2020

បូថា ចាកូប៊ូស ដាវី

រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន និងជូញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
5 40 17-02-2021

គ្មាន

1. ប៊ុន ណាត់ឡូត ហៅ រ៉េត ឡូត ហៅ កាណារ៉ា មានមេធាវីការពារលោក កែ​ ចំរើន, លោក ព្រុំ សុវណ្ណារ៉ា, លោក ស៊ុន ប៊ុណ្ណារិទ្ធិ និងលោកស្រី សាយ ស្រីច័ន្ទ

2. ជឿង បាញ់លុង ហៅ រ៉េត ណារ៉ុង មានមេធាវីការពារលោក កែ ចំរើន

3. ឌិញ ឌីហ៊ន មានមេធាវីការពារលោក កែ ចំរើន

ប៊ុន ណាត់ឡូត ចោទពីបទ ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងបទ ការមិនរាងចាលក្នុងបទឧក្រិដ្ឋបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសបទមជ្ឈឹម ជឿង បាញ់លុង និង ឌិញ ឌីហ៊ន ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់