កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 12-08-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៩០ 08-04-2021

លោក ជា សុខហេង

មានមេធាវី

លោក សួង សុផល

លោក វិញ គឹមលី

លោក សុខ សំណាង

មានមេធាវី

លោក កៅ សីហា

លោក លឹម សំអឿន

ប្ដឹងសុំទាមទារឱ្យបញ្ជាក់ថាលក្ខន្តិកៈ (កែប្រែ)ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ របស់ក្រុមហ៊ុន IGBCCABODIA)Co LTD អត្ថិភាព
2 ១០៣ 10-05-2021

លោក ង៉ុយ ស៊ីម

មានមេធាវី

លោក ឆៃ វ៉ាន់នូ

លោក មាស ហន

មានមេធាវី

លោក ហ៊ីន ពៅសំណាង

លោក ហ៊ឹង សៅលិញ

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់ដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីចំនួន០៣កន្លែង
3 ១១៤ 18-05-2021

លោស្រី ញឹម ស៊ីម

លោក អ៊ូ ណុប

លោក សោម យ៉ុង

លោកស្រី សុខ ស្រី

លោក ហែម ឈុន

លោក ថោង យុំា

មានមេធាវី

លោក ខំ​ លានី

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់ និងបញ្ជាក់ដីទំហំ ៩៥,៥៨៣ ម៉ែត្រការ៉េ
4 ១៣៤ 30-06-2020

លោក ឃ្លាំង វុទ្ធិន

លោកស្រី កែវ ម៉ាលី(ស្លាប់)

មានមេធាវី

លោក ថេង ម៉េងអ៊ី

លោក ផាត់ សុផល

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ថ្លៃសាងសង់