កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 05-08-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៦ ដសក 31-07-2020

លោក សូត យា តំណាងឱ្យឈ្មោះ​​

១. គង់ រ៉េត

២. គឹម រិន

៣. ស៊ឹម ស៊ុំ

មានមេធាវី

លោក ង៉ាន់ ចិន្ដា

លោក ម៉ិញ សុផាត

ប្ដឹងសុំជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ ០៤ដកស “ញ”ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០របស់សាលាឧទ្ធរណ៍
2 ៣៨ 16-02-2021

លោកស្រី ឧ ភាព និងប្ដីឈ្មោះ

យ៉ង់ ហឿង

មានមេធាវី

លោក ឈុន វីនីតា

លោកស្រី ប៊ុត សុវណ្ណ

លោកស្រី ហ៊ីន ស្រីពៅ

មានមេធាវី

លោក យុង ផានីត

លោក ធី ចិន្ដាបតី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
3 ៦៤ 05-03-2021

លោកស្រី ជា សៀកហុន

មា​នមេធាវី

លោក ផាត់ ពៅស៊ាង

លោក ហេង សម្បត្តិ

លោក ម៉ិច ស៊ីភាព

លោកស្រី ហ៊ុន សុគន្ធារ៉ាវី

និងប្ដីឈ្មោះ

តាន់ ទេពសិរី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ១២៦ 16-06-2021

លោក វ៉េង ហ៊ាង

មានមេធាវី

លោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

លោក ទ្រី ជី និងប្រពន្ធឈ្មោះ

សុខ អាត

មានមេធាវី

លោក ឥន យឿន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
5 ២២៨ 28-11-2020

លោកស្រី អ៊ឹង ស៊ីវហួរ

មានមេធាវី

លោក ជា ពុទ្ធារិន

លោក ទូច វឌ្ឍនះ

លោក លឿង សុវ៉ាត

មានមេធាវី

លោក ថន បូរី

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀង និងទាមទារប្រាក់
6 ២៥២ 25-11-2020

លោក ងួន សុងហ៊ី

មានមេធាវី

លោក ស៊ិន វ៉ាននី

លោក អ៊ៀ អៀមស្រេង

ប្ដឹងសុំឱ្យលុបព្រមព្រៀងបញ្ចាំលើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលេខ ៥៩១៦កប ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥