កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 05-12-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១០៦ 10-04-2023

លោក សួន សំអេន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ណៃ រិន

មានមេធាវី

លោក ជាតិ សុខា

១. លោកស្រី សួន រឿង និង

ប្ដីឈ្មោះ ជួន ស៊ីណាត

២. លោកស្រី សួន រ៉េន និង

ប្ដីឈ្មោះ មូល មួន

មានមេធាវី

លោក ពេជ្រផល្លាសម្បត្តិ

ទាមទារអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើដីចំការសរុបទំហំ ១៧.៦៩០ ម៉េត្រការ៉េ
2 ១២៣ 25-04-2023

លោកស្រី ហាស់ សុខានី និង

ប្ដីឈ្មោះ ផង់ ប៊ុននាង

មានមេធាវី

លោក ប៊ូ សុធារ័ក្ស

លោក ថេង ម៉ារ៉េត និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ហាស ប៊ុន្នី

មានមេធាវី

លោក ហ៊ុយ ផារី

សុំឱ្យទទួលស្គាល់ដើមចោទជាកម្មសិទ្ធិករលើដី ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុលេខ ១៤១១០៣០៥-០២៤០
3 ១៦៥ 29-05-2023

១. លោក យី អឿន

២. លោកស្រី វង យូ

មានមេធាវី

លោក យ៉ុន ប៉ុម

លោកស្រី អ៊ាម ចន្ធីអឿន

លុបចោលកិច្ចសន្យា (លុបចោលប្រទានកម្ម) ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
4 ២៣៩ 04-08-2023

លោកស្រី ដៀប រ៉ានី

មានមេធាវី

លោក ឃឹម គឹមយី

១. លោកស្រី ខាន់ សុខគាង

២. លោក កូវ ហៃ

មានមេធាវី

លោក ខុម ឌីណា

និងលោក អឿន ប៊ុនថៃ

សុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់តូបលក់សាច់ជ្រូកនៅក្នុងផ្សារក្រចេះ
5 ២៥១ 29-07-2023

លោក កែវ ហាវី(ចំរើន)

១. លោក ហម ប៉ាក់

២. លោកស្រី អ៊ិន លក្ខិណា

៣. លោក ភុំ សុខសុផា

៤. លោក អ៊ិន សៅលី

៥. លោកស្រី អ៊ិន លាប

មានមេធាវី

លោក ហ៊ុន សុខីណាំង

សុំមោឃភាពកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨