កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ /​ 12-08-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 60 06-04-2020

ទូលាស់ សារ៉ស់ 

បេ វ៉ាន់សាក់ ហៅ លាស់ រ៉ូសេត

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
2 95 31-12-2021

សាត មែគ្រឺឌី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស
3 116 07-05-2021

WANG KUOLIN 

ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់
4 313 21-12-2020

១. លាង ធីដាច័ន្ទរចនា

     ហៅ ស្រីនិច្ច

២. ខូវ ថានណារ៉ាត់

ជិន សារុន

បើកបរដោយធ្វេសប្រហែសខ្ជីខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្ន ឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវបណ្តាលឱ្យស្លាប់ដល់អ្នកដទៃ