កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 09-06-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 182 06-04-2022

អែម សាមាន 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
2 282 15-06-2022

កែ សុខចិន្តា 

មានមេធាវី លោក សំរោង មន្ត្រា 

ឡុង វីវ៉ាញ់ 

ហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត
3 329 08-07-2022

ធុន វល័ក្ខណ៍ 

មានមេធាវី 1.លោក លន់ ប៊ុនធា 

2.ចេង រស្មីសេរីវង្ស 

ហេង ម៉ារ៉ែន 

មានមេធាវី លោក មាស បូរ៉ា 

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
4 428 06-09-2022

ឈឿន គា 

ញ៉ម គិន 

មានមេធាវី 1.លោក ឃឹម សុជាថា 

2.លោក ស្រី យូរ៉ា​

3.លោក ឃឹង ពុធពុំងា 

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមរណៈភាពនៃជនរងគ្រោះ