កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 19-06-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 581 16-11-2022

1.ផន ធៀវ (ជនរងគ្រោះ)

2.ផន លាវ (ជនរងគ្រោះ) 

3.ផន ធឿន (ដើមបណ្តឹង) 

ហ៊ឹង ហ៊ីវ 

រំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងទៅជនរងគ្រោះ
2 614 05-12-2022

ឆាន បូផាន់ 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 435 12-09-2022

1.ឡុង ផល្លី 

2.ឈឹម វណ្ណៈ 

ដឹកជញ្ជូន និងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
4 518 07-10-2022

តារា វិចិត្រ 

សុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា