កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 27-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 20 09-03-2023

សម វណ្ណវត្តី

តែម បូរ៉ាវីង

ខៀវ រស្មី

អឿង ប៉ុលភិវឌ្ឍន៍

មានមេធាវី

លោក មាស សុខជាតិ

លោក ថន យូសៀន

ហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ទ្ធ និងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
2 119 07-12-2022

លី សាន

សុង ប៊ុនពិសី

មានមេធាវី 

លោក ខៀវ សុផល

រំលោភលើទំនុកចិត្ត
3 485 19-09-2022

ក្រុមហ៊ុន ផែប ស្ទីល ប៊ីលឌីង ខូអិលធីឌី (PEB STEEL BUILDING CO.,Ltd)

តំណាងដោយ LE HOANGTUNG

មានមេធាវី

លោក​ ប្រាក់ ចាន់ដែន

លោក គឹម បូរីណា

លោក ជុំ ចរិយា

លោក ម៉ារ សំបូរណា

PHAM HOANG THI

មានមេធាវី 

លោកស្រី ថូ ណាវី 

លោក វង ផានិត

លោក ឈាង វន្ថា

រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងៗទៀត
4 525 17-10-2022

លី ស៊ុនណារី

ជា សាមួន

លួច
5 366 25-07-2022

ឆាយ សុខម៉េង

លី ថារិយ

មានមេធាវី

លោក ហាក់ ស៊ីណា

ឃាតកម្ម និងកាន់កាប់អាវុធ ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត