កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 30-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៤៨ ដសក 28-11-2022

លោក វ៉ន កេង

មានមេធាវី

លោក ព្រំ យ៉ាន

និងលោក ដិប សុវណ្ណដារ៉ា

១. លោក វ៉ន ម៉ាច

២. លោកស្រី វ៉ន ស្រីមុំ

សុំឱ្យតុលាការចេញដីកាសម្រេចទទួលស្គាល់ឈ្មោះ វ៉ន កេង ជាសន្តតិជនរបស់មតកជនឈ្មោះ វ៉ន គោ ហៅហ៊ុយគោ និងឈ្មោះ ឌិត ចំរើន
2 ២៥៦ 03-08-2022

លោកស្រី ណាត នល់

លោកស្រី លឹម ធី

មានមេធាវី

លោក ជួន ភិរុណ

និងកញ្ញា ឯក មាលា

ទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមឱ្យឈ្មោះ ណាត នល់ ជាសន្តតិជនរបស់មតកជនឈ្មោះ ម៉ាន់ ណាត និងសុំគ្រប់គ្រងមរតក
3 ៣១២ 13-09-2022

លោកស្រី ម៉ាន់ ម៉ាលីស

មានមេធាវី

លោកស្រី តាន់ លក្ខណា

លោក អ៊ឹម សហវុឌ្ឍី

សុំលែងលះពីចុងចម្លើយ និងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូន
4 ៣៥០ 29-09-2022

១. លោក ម៉ាន ប៉ម៉ុស្ដហ្វា

២. លោកស្រី ល័ស គីរ៉ម៉ះ

មានមេធាវី

លោក ធន សុងឃុយ

១. លោក ល័ស ម៉ាស់ស្រី (ស្លាប់)

អ្នកបន្តនីតិវិធីនៃបណ្ដឹង

២. លោកស្រី ល័ស្លម៉ាន អៃសះ

៣. លោក សេន មូសា

មានមេធាវី

លោក លឹម សេងហាក់

និងលោក ហ៊ឹង សៅលិញ

សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីលំនៅដ្ឋានទំហំ ២០ម៉ែត្រ គុណ ៣០០ម៉ែត្រ និងដីចំការចំនួន ០២ហិចតា
5 ៣៩១ 04-11-2022

១. លោកស្រី HSU CHIA CHIA

២. លោក តាំង វណ្ណគួង

៣. លោក តាំង កៅគៀត

៤. លោក តាំង គួងហាវ

មានមេធាវី

លោកស្រី សៅ កញ្ញា

និងលោក សំ ឡាយ

លោក អ៊ឹម ច័ន្ទដារ៉ាវង្ស

មានមេធាវី

លោក យ៉ង់ ដុល្លីន

សុំមិនទទួលស្គាល់ចុងចម្លើយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងលុបឈ្មោះចេញពីលក្ខន្តិកៈ និងជាអភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
6 ៤២៨ 07-12-2022

លោក តាន់ ផេង

មានមេធាវី

លោក ឡឹក ពិសិដ្ឋ

លោក ខែម ចិន

លោក ពៅ ស៊ុនហ៊ី

និងលោកស្រី ខា មួយហ្គេច

១. លោក សុង លាង និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ម៉ៅ ដា

២. លោកស្រី កែវ ស្រៀង

មានមេធាវី

លោក​សុង ម៉ៅ

សុំបដិសេធសេចក្ដីសម្រេចលខ ០០២ គសជ/សសរ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់គណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ