កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 24-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៥ 13-01-2023

លោក ឡាំ ឡុត

លោក គីម សុខឃាង និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ភឿន ធឿង

ទាមទារប្រាក់
2 ៣២៤ 16-09-2022

លោកស្រី ឆាយ សុគន្ធី

មានមេធាវី

លោក សែ យូរ៉ាន់

១. លោកស្រី យ៉េត សុខនី

២. លោក មៀច លក្ខណា

មានមេធាវី

លោក ម៉ម ចាន់ណែត

និងលោក ជា គឹមស៊ុន

សុំទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាទិញលក់ដីធ្លី និងផ្ទះសម្បែង និងសុំឱ្យរុះរើឥវ៉ាន់ និងចុះចេញពីផ្ទះ
3 ៤៣០ 07-12-2022

លោកស្រី ថោង សេងសារឿន

មានមេធាវី លោក ភី ចិន្ដា

លោកស្រី ខេង ពៅ

ទាមទារប្រាក់
4 ៤៣៥ 08-12-2022

លោក អ៊ល អាត

១. លោកស្រី កយ សុខកាយ

២. លោកស្រី ជុយ សុខខេង

ទាមទារប្រាក់
5 ៤៧១ 07-12-2022

១. លោក គង់ វុទ្ធី

២. លោក ឡាំ ភូអាន

លោស្រី ប៉ុល ពិសី

រំលាយកិច្ចសន្យាទិញនិងលក់ដី