កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ (សាលសវនាការទី​ ១) ថ្ងៃទី 06-12-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 196 29-05-2023

១. LI ZI QIANG

មានមេធាវី

លោក ព្រំ ចាន់បរមី

សម្រួលឪ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
2 223 07-06-2023

១. សម្បត្តិ ស្រីលីន

ផលិត ឬធ្វើចរាចរអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទ
3 553 19-10-2023

១. លី ចាន់ដា

១. អៀង ពន

២. ប៉ុន ចាន់ដា (ហៅ ត្រា)

៣. ប៉ុន រ៉ុង

មានមេធាវី

លោក ថន យូសៀង

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន