កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 22-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 101 15-02-2022

ទូច សុខផា (ជនរងគ្រោះ) 

មានមេធាវី លោក ធួន សុធា 

ណុប នៀវ 

មានមេធាវី លោក សុង ម៉ៅ 

ហិង្សាដោយចេតនាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធ និងគំរាមថានឹងសម្លាប់
2 292 22-06-2022

អៀង ណារិន 

មានមេធាវី 1.លោក ឃិន សុភ័ណ្ឌ 

2.លោក ជុន សុជាតិ 

1.សួន គឹមសុង 

មានមេធាវី 1.លោក សុង ម៉ៅ 

2.លោក ម៉ៅ សុភារិទ្ធ 

3.លោក កែវ សេដ្ឋា 

2.សឿន ស្រី 

មានមេធាវី 1.លោក សុង ម៉ៅ 

2.លោក ម៉ៅ សុភារិទ្ធ 

ការក្លែងបន្លំប្រើប្រាស់លិខិតក្លែង​ ផ្តល់ឯកសារដោយទុច្ចរិត