កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ (សាលសវនាការទី​ ២) ថ្ងៃទី 24-11-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 137 12-04-2023

១. សុខ គឹមសាក់

២. សុខ លីឆវ័ន្ត (ហៅ ឌី)

មានមេធាវី

លោក ជិប សុវណ្ណដារ៉ា

ហិង្សាដោយចេតនា
2 168 18-05-2023

១. យឿន វណ្ណា

មានមេធាវី

លោក​ កុយ ដុល្លា

១. ឈួន សាឡាត់

២. វៃ វិន

៣. សារ៉ុម គឹមស្រ៊ុន

៤. វៃ នីតា

៥. វៃ ចន្នី

ហិង្សាដោយចេតនា
3 176 22-05-2023

១. សុខ ហួត

មានមេធាវី

លោក ហេ ជីវអេង

១. ស៊ន សុខឃន

មានមេធាវី

លោក អ៊ី សុខជាង

 

រំលោភលើទំនុកចិត្ត
4 235 14-06-2023

១. វឿន ជីណា

១. ហុក សំណាង

មានមេធាវី

លោក ស្រ៊ី សារ៉ាវុឌ្ឍ

ជេរប្រមាថជាសារធារណៈ និងគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់