កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 23-11-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១១ 13-01-2023

លោក វ៉ាន់ ចន្ថា

លោក សុខ សុភក្រ្ដា

មានមេធាវី

លោក ឆេង សុខនី

សុំរំលាយកិច្ចសន្យាសាងសង់ផ្ទះ និងកិច្ចសន្យាសាងសង់បញ្ចប់
2 ៣២ ដសក 11-08-2023

១. លោកស្រី សៀង ផានី

២​. លោក រ៉េត រតនៈ

មានមេធាវី

លោក ជីប ចណ្ណារ៉ុង

លោក មិន សុផេត

មានមេធាវី

លោក ទេព មុនីជាតិ

និងលោក ទេព បញ្ញា

ជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកចោលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ០២២ដកស/២៣ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុ
3 ១៤០ 12-05-2023

១. លោក លឹម ណាឬទ្ធិ

២. លោក សុច សុខ

មានមេធាវី

លោក ស៊ន់ សុជាតិ

លោកស្រី លី អ៊ុំអេង

មានមេធាវី

លោក ហេង តារា

និងលោក ទិត្យ សាយ័ណ្ណ

តវ៉ារបស់តតិយជន
4 ៤២៤ 06-12-2022

លោក ប៉ែន ផល់ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ អ៊ុន សុផាត

មានមេធាវី

លោក ពិត សុខណែន

លោកស្រី ពេជ្រ ឡេងកែវវល័ក្ខ

មានមេធាវី

លោក ណង សារ៉ាយ

សុំរំលាយកិច្ចសន្យាក្នុងការទិញលក់ដីដោយផ្ទាល់មាត់ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
5 ៤៤២ 14-12-2022

ធនាគារកាណឌីយ៉ា ក.អ

តំណាងដោយលោក នូ នេត្រា

មានមេធាវី

លោក ឡាំ សុគន្ធារ៉ា

១. លោក ថន ភារុណ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ អ៊ូច ភា

២. លោក ថន ភារិន និង

ឈ្មោះ ថន ផារី

ទាមទារប្រាក់