កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 26-01-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៧៦ 24-05-2022

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីដាប់បែលយូខេអេជ

ហ្គាមេន(ខេមបូឌា)លីមីតធីត

តំណាងដោយលោក

FENG JIAN XUE

មានមេធាវី

លោក តាំង ម៉េង

ក្រុមហ៊ុន អេស អ ស៊ី ហ្វ្រេត សឺវីស

(ខេមបូឌា)​ខូអិលធីឌី

តំណាងដោយ

លោកស្រី ហួរ សុភាព

ទាមទារប្រាក់
2 ១៨១ 26-05-2022

លោក អ៊ី ជូអេ

ហៅចាន់ណា សុភារ៉ា

ហៅគង់ សុខសាន្ដ

មានមេធាវី

លោក ហេង សុជាតិ

លោកស្រី យឹម គឹមរ៉ូន

មានមេធាវី

លោក រស់ សុជាតិ

សុំបែងចែកផ្ទះ និងដីជាពីរចំណែកស្មើគ្នា
3 ២៩០ 06-09-2022

លោក យឹម វ៉ាន់ឌី

មានមេធាវី

លោក វ័រ វុទ្ធី

លោកស្រី ហេង វ៉ាន់នី

មានេធាវី

លោក ប៊ុន សុខចាន់ផល្លា

សុំគ្រប់គ្រងដីលំនៅដ្ឋានមួយកន្លែងតាមកិច្ចសន្យាផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៩របស់មេឃុំត្រែង
4 ៣៦២ 07-10-2022

លោក ប៉ុង សាខន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ចាប ថុល

មានមេធាវី

លោក ម៉ម ស៊ីដាណា

លោក ហ៊ឺ ធារិទ្ធ

សុំទទួលស្គាល់ដីស្រែប្រាំងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដើមចោទ