កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 27-01-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 276 15-06-2022

ផាង ភៀជ ហៅ ស្រី 

ការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់ការនាំឆ្លងដែន
2 318 04-07-2022

នង គន្ធា 

1. នាង ដារ៉ាណាលីន ហៅ ណុច 

មានមេធាវី​ លោក យ៉ុង សារិទ្ធិ

2. ញ៉ែម ម៉ាលី​

មានមេធាវី​ លោក យ៉ុង សារិទ្ធិ

ហិង្សាដោយចេតនា
3 401 15-08-2022

ម៉ៃ សាវ៉ាត 

ជា គឹមហ៊ុន ហៅ ហ៊ុន គីរី 

រំលោភសេពសន្ថវៈ មានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយការប្រើអាវុធ