កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 21-11-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣០ 30-06-2023

លោកស្រី ជ្រូក ចន

១. លោកស្រី ជ្រូក វ៉ន

២. លោកស្រី ហង្ស វណ្ណារី និង

ប្ដីឈ្មោះ សួន សំបូរ

មានមេធាវី

លោក សែម ចិន្ដា

សុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ ៦១៧,២២ ម៉ែត្រការ៉េ
2 ៥៦ 16-09-2022

លោក សូ ប៉ិច

មានមេធាវី

លោកស្រី ម៉ឹន មួយអ៊ីម

លោកស្រី ឆាយ លាង

ទាមទារដីមត៌កទំហំ ៣.៦៨៦ ម៉ែត្រការ៉េ
3 ៧២ 21-11-2023

លោក​ អ៊ា ចរិយា

មានមេធាវី

លោក ឡេង លីហួរ

និងលោក ពិសិដ្ឋ សុអេតា

លោកស្រី អួន ឈឺន

មានមេធាវី

លោកស្រី សេង សាវរ៉ា

និងលោក វ៉េត វិរៈបុត្រ

សុំឱ្យទទួលស្គាល់អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដី