កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 26-01-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 108 15-01-2022

កែវ ចាន់ងិន

មានមេធាវី

លោក សមមនោរម្យ

1. ខូវ លីដា

2. ខូវ លីយ៉េត

3. ខូវ លីណៃ

មានមេធាវី

លោកស្រី ពឹង ធីតា

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស
2 115 25-11-2022

គី សុងគីម

1. OH MYEONG HWAN

2. សែម សុផល

3. ប្រាក់ ពុទ្ធារក្ស

សមគំនិតក្នុងអំពើលក់លួចអចនវត្ថុរបស់អ្នកដ៏ទៃ
3 106 14-11-2022

ប៉េង ហួរ

មានមេធាវី

លោក តែង សុគន្ធា

1. សៀក ជា

2. សៀក ដាំ

ហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចនវត្ថុដោយសុតរិត