កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 24-11-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 236 20-05-2022

ឌៀន ប៊ុណ្ណា

មានមេធាវី

លោក ស៊ុយ សុខុន

ប៉ិក ធួក

មានមេធាវី

1. លោក អ៊ុំ ប៉ែនពិសិដ្ឋ

2. លោក វណ្ណា កាណាន់

ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន(ដោយអនុភាពនៃអគ្គីភ័យ)
2 312 28-06-2022

ទូច ​ប្រុស

មានមេធាវី

លោក ហាក់ ខេងងួន

សំណើសុំឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា
3 355 22-07-2022

អូម រុន

មានមេធាវី

លោក ពុធ ធាវី

សេង សុង

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធឯកជន
4 154 21-03-2022

អ៊ុន សាមុត

ជា ម៉ារី

លោកស្រី ពឹង ធីតា

ហិង្សាដោយចេតនា
5 190 21-04-2022

សៀង វាសនា

មានមេធាវី

1. លោក អាំង វណ្ណា

2. លោក លី គឹមលន់

សយ វណ្ណះ

មានមេធាវី

1. លោក ចាន់ មូរ៉ែល

2. លោក អេង សុធា

រំលោភលើទំនុកចិត្ត