កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 29-09-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២២​ ដសក 28-06-2022

លោកស្រី ឡាំ មយូរី

មានមេធាវី លោក សាន់ ជួយ

និងលោក ជីប ចណ្ណារ៉ុង

លោក ឈាវ មុន្និ្នន

មានមេធាវី លោក ពេជ្រ សូរិយា

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
2 ៥១ 17-02-2022

លោកស្រី មុយ ឆេង

១. លោកស្រី សុខ ជូ

២. លោក ហុង ស៊

មានមេធាវី

លោកស្រី ម៉ែន ផល្លីន

ប្ដឹងបង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទចេញ
3 ១៦៨ 23-05-2022

លោក មាស យន និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ប៊ុត សារ៉េន

មានមេធាវី លោក ហ៊ុន វុទ្ធី

និងលោក សួស ចំរុង

លោក កែវ សារ៉ាយ ហៅដន

មានមេធាវី លោក ភុំ ប៊ុនធេន

ប្ដឹងសុំឱ្យបញ្ជាក់ថាសហដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករដែលមានសិទ្ធិចាត់ចែងប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលលើអចលនវត្ថុ
4 ១៩៨ 15-06-2022

លោកស្រី ហុង សាវលៀង

មានមេធាវី លោក អ៊ន ហ៊ីង

និងលោក នី ចាន់ឌី

លោក ម៉េង ហួរ

មានមេធាវី លោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងសុំរំលាយក្រុមហ៊ុនអង្គរត្រេដសេនធ័រ