កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 15-08-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 08 05-01-2022

គ្មាន 

ងួត ម៉េងគង់ ហៅ ស៊ីញ ឡុង 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
2 18 06-01-2022

គ្មាន 

រី គឹមហ៊ន 

ឆបោក
3 31 10-01-2022

គ្មាន 

សេត ស៊ុល ហៅ ហ្សុល 

មានមេធាវី លោក ឌុច ផារី 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
4 94 09-12-2021

ហាក់ ផន 

មានមេធាវី លោក អុិន ទីណាត់ 

១. តែ ផល្លា ហៅ ថយ 

២. ផង់ វណ្ណា ហៅ វែង 

រំលោភលើទំនុកចិត្ត
5 110 28-02-2022

ឆេង ឈឿន 

ហ៊ឹម សាអាត ហៅ អ៊ូ អារីហ្វីន 

ឃាតកម្មដោយមានអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ