កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 16-08-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣០ 12-07-2018

១. លោក សយ យឿន

២. លោកស្រី គឹម អឿន

៣.លោកស្រី គាំ ស៊ីថាច

៤. លោក កែវ ឆុន

៥. លោក ជួរ លឹមហេង

៦. និងលោក សៅ ក្រិច

មានមេធាវី

លោក ជា ហៃ

លោក យាន យ៉េន(ស្លាប់)

ប្រពន្ធឈ្មោះ រស់ ស៊ីខឿន

លោក ឃួន ម៉ុត

លោកស្រី អ៊ឹម យឿន

តំណាងឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៦គ្រួសារ

មានមេធាវី

លោក លឹម វណ្ណា

លោក លឹម សម្បត្តិ

និងលោក ឡេង សុខហេង

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំ ១២៩,៤០ម៉ែត្រ គុណ ១៤៤ម៉ែត្រ
2 ៣២ 31-05-2022

លោក សូត្រ សួរ

លោកស្រី សោម ប៊ុនធាន

មានមេធាវី

លោក ប៊ុន សុខចាន់ផល្លា

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី និងផ្ទះ