កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 25-05-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 05 20-01-2020

១. ស្រី កុសល្យ 

២. គឹម សុផុន

៣. គឹម សោភ័ណ 

១. ហុឹម ស្រី

២. គង់ចាន់ណា

៣. គង់ វ៉េត 

 

បង្ករបួសស្នាមដោយចេតនា
2 88 02-12-2021

១. ណុប សំបូរ 

២. សៀង សុវណ្ណារី 

សរ ឧត្តម 

មានចេតនាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដោយ ការជំទាស់ ឬការដកប្រាក់ពីគណនីសម្រាប់ទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ
3 165 17-06-2021

ជុន រក្សា ហៅ ដុំដី 

រំលោភសេពសន្ថវៈ មានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ
4 203 30-07-2021

គ្មាន 

ចេវ ភក្រ្តាខេមរា

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន (ករណីមិនរាងចាល)
5 305 03-11-2021

រឹម មាណ្ណារី 

១. ម៉ាន ម៉ារី 

២. រស់ សំអុល 

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធឯកជន