កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 23-05-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 21 06-01-2022

ធី ប៊ុនហេង

មានមេធាវី

លោក នី ចាន់នាថ

ពឿន ពី

មី មីត

មានមេធាវី

លោក ឡុង បញ្ញាវុឌ្ឍ

កញ្ញា គឹម រត្ននិមល

លោក ឡុង អានន្តបញ្ញា

លោក ម៉ម ចាន់ណែត

លោក ទូច ចាន់ថេន

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
2 244 16-09-2022

ផង់ នី

មានមេធាវី 

លោក ជា សុភី

លោក លឹម ច័ន្ទលីដា

លោក ម៉េង គន្ធី

លោក សាន សំរួល

ជា រឿង

នាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែន
3 34 10-01-2022

ឱម ស៊ីន

មានមេធាវី

លោកស្រី ថូ សុគន្ធា

ហ៊ាង សុខថា

រំលោភលើទំនុកចិត្ត