កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 23-05-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣៣ 16-09-2021

លោក ទិត្យ លេត(ស្លាប់)

អ្នកទទួលនីតិវិធីបណ្ដឹង

ឈ្មោះ លី ម៉ារី

មានមេធាវី

លោក ឆែ សុភា

១. ឈ្មោះ ស្រ៊ុន ស៊ីវុធ

២. ឈ្មោះ សុខ នី ហៅ វ៉ាន់

៣. ឈ្មោះ ចាន់ ស៊ឹង

៤. ឈ្មោះ ម៉ី ពុំ ហៅ យាយខួច

៥. ឈ្មោះ ស្រ៊ុន ទូច

៦. ឈ្មោះ សែន យ៉ាណែត

៧. ឈ្មោះ ម៉ៅ ប៉ារីស

៨. ឈ្មោះ ឃឹម សារ៉េន

៩. ឈ្មោះ គ្រី មួយ

១០. ឈ្មោះ គ្រី លាង

១១. ឈ្មោះ គ្រី សុខា

១២. ឈ្មោះ គ្រី ថា

១៣. ឈ្មោះ ចាន់ ពុធ

មានមេធាវី

លោក ឆាង វិរះ

ប្ដឹងសុំគ្រប់គ្រងលើដីទំហំ ១០៤០ម៉ែត្រការ៉េ
2 ៥៤ 20-12-2021

លោក សុខ ឌីន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ផុន យ៉ា

មានមេធាវី

លោក សុគន្ធ ពិដោរ

លោក ថន បូរី

លោក ហោ ហេង ផ្ទេរសិទ្ធិ

ទៅឱ្យប្អូនប្រុសឈ្មោះ

ហោ ប៊ុនឡេង

មានមេធាវី

លោក សួន វីរះបញ្ញា

លោក ច័ន្ទតារា រ៉ូម៉ែន

ប្ដឹងសុំលុបចោលលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពីចំការចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦
3 ២៤៥ 13-10-2021

លោក ឡុង គឹមស្រ៊ីវ

មានមេធាវី

លោក ឈឿង លីឃាង

លោក ស៊ិន ផល្លា

លោក អឿរ ឈុន្នរី តំណាង

ឱ្យមន្ទីរសាធារណៈការ និង

ដឹកជញ្ជូនខេត្តមណ្ឌុលគីរី

មានមេធាវី

លោក គង់ ចំរើន

លោក អ៊ូ ប៊ុនរ៉ា

ប្ដឹងសុំឱ្យប្រគល់ដី០២កន្លែងឱ្យដើមចោទធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ