កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 30-05-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 75 27-01-2022

សាប់ សំណាន

វេន តឺយ 

មានមេធាវីលោក សេង សឹង្ហហេង , លោកស្រី សន សូនី និងលោក ម៉ាប់ សារ៉ាវុធ

រំលោភសេពសន្ថវៈ
2 322 22-11-2021

១. ឡុង សារឿន និង ហុឹម រ័ត្ម( អ្នកទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី )

២. រ័ត្ម គឹមជួលី

៣. រួម រ័ត្ម 

១. លឿម សាលីន ហៅ លិត 

២. រិទ្ធ រស្មី ហៅ កណ្តុរ 

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស
3 374 16-12-2021

គ្មាន 

NONAKA SHUNICHI 

មានមេធាវីលោក ជុំ អ៊ៀក

ជួញដូរ រក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន