កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 22-06-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៥ ដសក 29-01-2021

លោកស្រី ទឹម ប៉ុន

១. លោកស្រី សុខ សុម៉ាលី ,

២. តតីយជន

លោកស្រី គង់ សុនាថា

ប្ដឹងសុំជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ ០១ “សកដ ទ.ល”ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ
2 ០៧ 08-01-2021

លោក ជ្រូត គឹមស្រ៊ឹង

មានមេធាវី លោក ធុយ សុគន្ធ

លោក ប្រាក់ ប៊ុណ្ណា

មានមេធាវី លោក យ៉ុន សារិទ្ធិ

ប្ដឹងសុំចូលរួមអន្ដរាគមន៍ជា តតិយជនសុំតវ៉ានិង សុំលុបចំពោះដីកាសម្រេចលេខ ១៣៥១ ដសរណ/២០១៩ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង
3 ២៣ 25-01-2021

លោក កែវ ពេជ្រ និងប្រពន្ធឈ្មោះ វ៉ាត ចាន់ដារ៉ា (មានមេធាវី លោកស្រី សំរិទ្ធ រ័ត្នមុន្នី)

លោក ប៉ោ ម៉ុន  

មានមេធាវី លោក សុង ម៉ៅ ,

លោក ជីន ភារម្យ

ប្ដឹងសុំលុបចោលបណ្ដឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុ