កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 21-06-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១១ 14-01-2021

លោក វ៉េង ឃាង និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ហន ស្រីមុំ ,

មានមេធាវី លោក សួង រ៉ាស៊ី ,

លោក កែវ វណ្ណាឡុង

លោកស្រី ឈុន អុក

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែមួយកន្លែងទំហំ ២៦៦២ ម៉ែត្រការ៉េ
2 ១៦៩ 13-08-2020

លោក ង៉ោ ហ៊ួមានមេធាវី

លោក ចាន់ សុខយ៉ាណា

លោក CHANG YVNGHSING

មានមេធាវី លោក ឌុច ផារី ,

លោកស្រី សុក សុភ័គមណិកា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
3 ២៧០ 16-12-2020 លោក សែម សុវណ្ណរិទ្ធ លោក អាំ ឆុន ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ខាតបង់ចំនួន ៩០០០ដុល្លារអាមេរិក
4 ២៨៦ 29-12-2020

លោកស្រី ហ៊ិន គៀវ

លោកស្រី វួច យ៉ុង

និងប្រពន្ធឈ្មោះគង់ ឈុន

មានមេធាវី

លោក ខៀវ សុផល

ប្ដឹងសុំមោឃភាពនូវកំណត់ហេតុសះជាចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ របស់សាលាដំបូង ខេត្តព្រះសីហនុ