កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 27-06-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២៣ 04-04-2024

ឈ្មោះ គី ច័ន្ទរំដួល និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ទួន សេតា

មានមេធាវី

លោកស្រី ច័ន្ទ រាសីភ័ក្ដ

ឈ្មោះ ខៀវ វិសេស

មានមេធាវី

លោក ចាន់ សុខយ៉ាណា

សុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ ១១.៧០២ ម៉ែត្រការ៉េ (មួយម៉ឺនមួយពាន់ប្រាំពីររយពីរ)ម៉ែត្រការ៉េ
2 ៤២៣ 22-12-2023

ឈ្មោះ ពិន នង និងប្ដីឈ្មោះ កែវ តាំ

មានមេធាវី លោកស្រី ច័ន្ទ រាសីភ័ក្ដ

លោក សាន់ ជួយ

និងលោក ជីប ចណ្ណារ៉ុង

ឈ្មោះ ជូ ពុន មានមេធាវី

លោក ស៊ា វណ្ណរ៉េត

លោក គង់ សេដ្ឋា

និងលោក ឆាន់ យូសែ

សុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើសំណង់ការ្យផ្សេងៗ និងប្រគល់ដីទំហំ ១៣៧.៥៥០ ម៉ែត្រការ៉េ