កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ /​ 14-06-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 141 06-07-2020 សៀង ពិសី កិ ដឿន ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា
2 255 12-11-2020 វ៉ាន គឺម ឈន សុជា រំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោស
3 242 27-10-2020 គ្មាន ឯម អេង ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ
4 07 25-01-2021

១. មាស ស៊ីណា

២. ភូ កុកតេង 

 

១. ហង្ស ចាន់សុទ្ធី

២. ប៉ា ចាន់នី

៣. យាន សុខ

ប្រើប្រាស់ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ
5 27 05-05-2021

ឈួរ ចិន្តា

វណ្ណ សុខសំណាង​

ឆបោក និងរំលោភទំនុកចិត្ត