កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 30-11-2021 ម៉ោង 08:00 ព្រឹក


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១០ 16-02-2021

លោក សៀ សំណាង

មានមេធាវី

លោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

លោកស្រី អ៊ុំ ចក្រដេត

លោកស្រី ជា ចំណាន

មានមេធាវី

លោក ឌុន វិបុល

ប្ដឹងសុំលែងលះ
2 ១៧ 14-06-2021

លោកស្រី ជួង ណារុន

មានមេធាវី

លោកស្រី សាយ ស្រីច័ន្ទ

លោក ព្រំ សុវណ្ណារ៉ា

លោក អាត សាដានិងប្រពន្ធ

ឈ្មោះហែម ប៊ុនលី

មានមេធាវីលោកស្រី ហ៊ី ស៊ីថា

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ២,៥០ម៉ែត្រ គុណ ១៩,៥០ម៉ែត្រ និងសុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើផ្ទះចេញពីដីកើតហេតុ
3 ២០ 16-05-2018

លោក ទៀវ ចន្ថន​

លោកទៀវ ប៊ុណ្ណាត

លោកស្រី ទៀវ ចន្ថាវី

លោកស្រី ទៀវ វិបុលវណ្ណា

ប្ដឹងសុំបែងចែកមត៌ក