កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 26-11-2021 ម៉ោង 08:00 ព្រឹក


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១១ 14-01-2021

លោក វ៉េង ឃាង និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះហន ស្រីមុំ មានមេធាវី

លោក សួង រ៉ាស៊ី

និងលោក កែវ វណ្ណាឡុង

លោក ឈុន អុក

មានមេធាវី

លោក ហុក ផល្លា

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែមួយកន្លែង ទំហំ ២ ៦៦២ ម៉ែត្រការ៉េ
2 ៤០ 17-02-2021

លោក សុខ សារីម

លោក ចាន់ ចែម

លោក គង់ សាម៉ុល

មានមេធាវី

លោក ម៉ុង មុន្នីរមនា

លោក មាស សុខ

ប្ដឹងសុំមោឃភាពវិញ្ញបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និងសុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ០៦អា
3 ៥៦ 23-02-2021

លោក ភីធ័រ ប៉ែររែលលី

(PETER BERRELLY)

មានមេធាវីលោក សួង សុភ័ត្រ្តា

និងលោក មាឃ វ៉ុន

១. លោក ដុបសុនដេវីតរីឆាត

(DOB SON DAVID RECHARD)

២. លោក កាន់ ភារះ ,

៣. លោក ឡុង វណ្ណារីន

មានមេធាវីលោក កែវ ប៊ុនធឿន

និងលោក វ៉ា សំរិត

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ១០៤ 10-05-2021

លោក ខេង សុខហួ

តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនកាហុក

ភីធីអ៊ីអិលធីឌី

លោកស្រី ចាប បូណាវី

តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន

ម៉ាស្ទ័រឌីហ្គាតអេជេន

មានមេធាវីកញ្ញា ម៉ាលីស កនិកា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
5 ២៧៤ 17-12-2020

លោក ពេជ្រ សារ៉ាឌី

មានមេធាវី

លោក ពេជ្រ ផល្លាសម្បត្តិ

លោក កែ សារិន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់